خبازرس

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

1401/05/18 17:54:54
پایانی:16,770
(-2.04%)
آخرین:16,610
(-2.97%)

تعداد معاملات:859
حجم:1.94M
ارزش معاملات:32.69B
حجم مبنا:566,894
16,61017,630
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
16,610
3,0001
000
16,750
4,0141
000
16,760
1,9361
1,929,722(99%)
415(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,949,722(100%)
249(100%)
20,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 77,979,368 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 131,312,602 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.68
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,24310,12511,29212,696-
حمایت212,69612,63711,68114,480-
حمایت114,91314,79512,07015,58251,650
P17,36617,30717,36617,366-
مقاومت119,58319,46522,18919,15051,930
مقاومت222,03621,97722,57820,252-
مقاومت324,25324,13522,96722,036-


آخرین اخبار خبازرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر