خبازرس

بازرسي مهندسي و صنعتي ايران

1401/04/09 15:23:09
پایانی:17,010
(2.53%)
آخرین:17,080
(2.95%)

تعداد معاملات:377
حجم:1.43M
ارزش معاملات:24.42B
حجم مبنا:587,890
16,10017,080
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
26127,134
17,080
17,960
2,0001
47,922
17,060
18,600
1,0001
45,559
17,050
000
1,435,627(100%)
157(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,185,627(83%)
149(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
250,000(17%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 155,541,498 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.15سرانه فروش حقیقی: 135,352,451 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.87
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,0168,3209,37011,813-
حمایت211,81311,4659,72013,417-
حمایت113,21612,52010,07014,40843,840
P16,01315,66516,01316,013-
مقاومت117,41616,72019,16917,61744,310
مقاومت220,21319,86519,51918,608-
مقاومت321,61620,92019,87020,213-


آخرین اخبار خبازرس

نمایش اخبار قدیمی‌تر