کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

1401/04/04 19:04:05
پایانی:24,050
(-0.61%)
آخرین:23,300
(-3.71%)

تعداد معاملات:63
حجم:190,956
ارزش معاملات:4.52B
حجم مبنا:619,835
23,00025,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
212,500
23,250
24,100
1,1821
2901
23,200
24,150
11,0002
18,640
23,150
24,200
20,0001
128,405(67%)
23(96%)
حجمحقیقیتعداد
124,821(65%)
24(89%)
62,551(33%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
66,135(35%)
3(11%)
سرانه خرید حقیقی: 134,266,967 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.07سرانه فروش حقیقی: 125,081,043 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.93
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,05011,37513,38716,750-
حمایت216,75016,41214,05819,825-
حمایت120,10019,42514,72921,72471,000
P24,80024,46224,80024,800-
مقاومت128,15027,47532,17027,87572,050
مقاومت232,85032,51232,84129,774-
مقاومت336,20035,52533,51232,850-


آخرین اخبار کاسپین

نمایش اخبار قدیمی‌تر