وثنو

سرمایه گذاری ساختمانی نوین

1401/05/22 01:16:30
پایانی:1,711
(-1.38%)
آخرین:1,710
(-1.44%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:5.91M
1,6831,787
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,000
1,699
1,724
188,9131
113,329
1,691
1,725
10,0001
14,000
1,690
1,726
5,0001
3,887,917(98%)
94(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,947,917(100%)
48(100%)
60,000(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 70,768,361 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 140,726,791 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.99
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1071,0421,1531,394-
حمایت21,3941,3621,1901,564-
حمایت11,5521,4871,2271,6695,076
P1,8391,8071,8391,839-
مقاومت11,9971,9322,1922,0095,143
مقاومت22,2842,2522,2292,114-
مقاومت32,4422,3772,2662,284-


آخرین اخبار وثنو

نمایش اخبار قدیمی‌تر