وثنو

سرمايه گذاري ساختماني نوين

1401/04/09 14:25:09
پایانی:2,073
(0.33%)
آخرین:2,020
(-2.22%)

تعداد معاملات:379
حجم:6.14M
ارزش معاملات:12.74B
حجم مبنا:4.82M
2,0052,127
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,000
2,017
2,020
15,3752
1100,000
2,016
2,025
2,7821
3150,000
2,015
2,049
44,5481
6,128,475(100%)
128(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,129,217(100%)
129(99%)
20,742(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
20,000(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 99,252,567 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.01سرانه فروش حقیقی: 98,495,091 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.99
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
2
خنثی
5
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت322883401,112-
حمایت21,1121,0024501,619-
حمایت11,5561,3365611,9335,994
P2,4402,3302,4402,440-
مقاومت12,8842,6643,4382,9476,087
مقاومت23,7683,6583,5493,261-
مقاومت34,2123,9923,6603,768-


آخرین اخبار وثنو

نمایش اخبار قدیمی‌تر