کی بی سی

شرکت کی بی سی

1402/09/15 10:44:08
پایانی:21,100
(0.71%)
آخرین:21,050
(0.47%)

تعداد معاملات:294
حجم:773,123
ارزش معاملات:16.32B
حجم مبنا:1
19,95021,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
31,693
21,050
21,100
33,7925
734,326
21,000
21,150
24,6956
729,983
20,950
21,200
29,4206
819,899(100%)
121(100%)
حجمحقیقیتعداد
707,679(86%)
113(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
112,220(14%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 142,974,123 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.08سرانه فروش حقیقی: 132,141,830 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.92

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار کی بی سی

نمایش اخبار قدیمی‌تر