ثقزوي

شركت عمران و سازندگي قزوين

1401/05/28 08:45:50
پایانی:9,050
(0.33%)
آخرین:9,010
(-0.11%)

تعداد معاملات:3,850
حجم:21.97M
ارزش معاملات:198B
حجم مبنا:1M
8,7509,290
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,900
9,010
9,020
2,3762
420,599
8,900
9,040
30,0001
37,601
8,890
9,050
156,5046
9,291,522(100%)
257(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,279,554(100%)
355(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
11,968(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 327,191,728 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.38سرانه فروش حقیقی: 236,563,278 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.72
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,7364,3005,0856,743-
حمایت26,7436,5255,3467,942-
حمایت17,8767,4405,6088,68326,510
P9,8839,6659,8839,883-
مقاومت111,01610,58012,41111,08227,050
مقاومت213,02312,80512,67311,823-
مقاومت314,15613,72012,93513,023-


آخرین اخبار ثقزوی

نمایش اخبار قدیمی‌تر