بالبر

كابل‌ البرز

1401/05/21 13:48:51
پایانی:37,870
(-4.12%)
آخرین:38,800
(-1.77%)

تعداد معاملات:697
حجم:2.04M
ارزش معاملات:77.58B
حجم مبنا:396,092
37,53041,470
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1937
38,550
38,800
14,5391
1259
38,530
38,840
3781
21,012
38,320
38,900
5001
1,200,422(59%)
343(99%)
حجمحقیقیتعداد
612,869(30%)
170(99%)
848,281(41%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,435,834(70%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 132,536,388 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.97سرانه فروش حقیقی: 136,525,582 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.03
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت321,03019,28522,53729,280-
حمایت229,28028,40723,62234,249-
حمایت134,04032,29524,70637,320115,830
P42,29041,41742,29042,290-
مقاومت147,05045,30552,89347,259117,800
مقاومت255,30054,42753,97750,330-
مقاومت360,06058,31555,06255,300-


آخرین اخبار بالبر

نمایش اخبار قدیمی‌تر