بالبر

کابل‌ البرز

1402/09/15 10:44:41
پایانی:33,370
(3.05%)
آخرین:33,200
(2.53%)

تعداد معاملات:1,690
حجم:4.58M
ارزش معاملات:152B
حجم مبنا:444,840
30,77033,990
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
33,310
33,200
33,220
53,5131
1300
33,150
33,320
5001
3741
33,130
33,340
1551
4,595,136(100%)
522(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,595,136(100%)
504(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 293,754,192 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.97سرانه فروش حقیقی: 304,245,413 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,2538,09511,57719,376-
حمایت219,37618,29712,73924,697-
حمایت124,18322,02513,89927,98585,990
P33,30632,22733,30633,306-
مقاومت138,11335,95544,08038,62787,780
مقاومت247,23646,15745,24041,915-
مقاومت352,04349,88546,40247,236-


آخرین اخبار بالبر

نمایش اخبار قدیمی‌تر