بالبر

کابل‌ البرز

1401/02/31 07:48:18
پایانی:33,710
(0%)
آخرین:34,000
(0.86%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:444,972
32,03035,390
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
29,360
36,160
1,1001
000000
000000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
11
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,57320,77022,97522,786-
حمایت222,78623,38523,71026,155-
حمایت128,39329,59024,44528,237101,490
P31,60632,20531,60631,606-
مقاومت137,21338,41043,55434,975102,780
مقاومت240,42641,02544,28937,057-
مقاومت346,03347,23045,02540,426-


آخرین اخبار بالبر

نمایش اخبار قدیمی‌تر