صنم

ص.س.صندوق در صندوق صنم

1402/09/06 09:12:59
پایانی:16,346
(-0.12%)
آخرین:16,399
(0.2%)

تعداد معاملات:2
حجم:3,085
ارزش معاملات:50.42M
حجم مبنا:1
14,73018,002
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,652
16,360
16,395
7,1251
16,652
16,359
16,396
7,1251
114,250
16,344
16,399
9,6521
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
3,185(100%)
2(100%)
3,185(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 26,031,005 تومانقدرت فروش حقیقی:


آخرین اخبار صنم

نمایش اخبار قدیمی‌تر