غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

1401/05/29 09:46:13
پایانی:57,720
(-0.17%)
آخرین:57,560
(-0.44%)

تعداد معاملات:97
حجم:98,784
ارزش معاملات:5.68B
حجم مبنا:259,426
54,93060,710
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2703
57,560
58,250
5,0001
2273
57,550
58,260
2,7841
1100
57,540
58,270
28,0074
62,384(63%)
28(97%)
حجمحقیقیتعداد
98,784(100%)
43(100%)
36,400(37%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 128,600,160 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.97سرانه فروش حقیقی: 132,600,290 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.03
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت339,34637,91541,28747,523-
حمایت247,52346,80742,41252,676-
حمایت152,83651,40543,53655,860173,160
P61,01360,29761,01361,013-
مقاومت166,32664,89572,76366,166175,770
مقاومت274,50373,78773,88769,350-
مقاومت379,81678,38575,01274,503-


آخرین اخبار غاذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر