غاذر

كشت‌وصنعت‌پياذر

1401/04/16 21:43:16
پایانی:62,720
(-0.61%)
آخرین:62,560
(-0.87%)

تعداد معاملات:253
حجم:641,319
ارزش معاملات:40.22B
حجم مبنا:239,158
59,96066,260
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,409
62,560
62,990
2,4961
315,849
62,540
63,140
5421
4230,237
62,530
63,200
14,9481
388,298(83%)
150(99%)
حجمحقیقیتعداد
434,468(93%)
162(99%)
79,667(17%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
33,497(7%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 162,360,337 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.97سرانه فروش حقیقی: 168,208,845 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
10
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,1039,45518,01721,876-
حمایت221,87623,05220,87334,960-
حمایت141,35343,70523,72643,043182,470
P56,12657,30256,12656,126-
مقاومت175,60377,95597,93369,210185,420
مقاومت290,37691,552100,78677,293-
مقاومت3109,853112,205103,64290,376-


آخرین اخبار غاذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر