حگردش

ریل گردش ایرانیان

1402/09/04 12:24:47
پایانی:2,935
(0%)
آخرین:2,958
(0.78%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
2,8473,023
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
118,000
2,873
2,987
1,0001
11,800
2,871
2,990
25,0001
238,000
2,867
3,014
5,0001


آخرین اخبار حگردش

نمایش اخبار قدیمی‌تر