سخواف

سیمان مجد خواف

1401/05/18 17:44:25
پایانی:6,640
(1.37%)
آخرین:6,550
(0%)

تعداد معاملات:245
حجم:2.65M
ارزش معاملات:17.64B
حجم مبنا:1.55M
6,3606,740
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
113,124
6,550
6,630
8,7673
11,223
6,540
6,650
5,8202
230,716
6,530
6,670
2,0001
2,654,686(100%)
91(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,654,686(100%)
93(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 193,704,560 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.02سرانه فروش حقیقی: 189,538,871 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.98
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
9
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
4
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7602,4753,1674,430-
حمایت24,4304,2873,3985,488-
حمایت15,5305,2453,6296,14119,710
P7,2007,0577,2007,200-
مقاومت18,3008,0159,6308,25819,890
مقاومت29,9709,8279,8618,911-
مقاومت311,07010,78510,0929,970-


آخرین اخبار سخواف

نمایش اخبار قدیمی‌تر