سخواف

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
12
خرید
6
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35917491,004943-
حمایت29431,0221,0891,333-
حمایت11,6111,7691,1741,5746,777
P1,9632,0421,9631,963-
مقاومت12,6312,7893,3832,3536,911
مقاومت22,9833,0623,4682,594-
مقاومت33,6513,8093,5542,983-

آخرین اخبار سخواف

نمایش اخبار قدیمی‌تر