قنقش

قند نقش جهان

1402/07/04 17:11:42
پایانی:229,400
(-2.98%)
آخرین:229,400
(-2.98%)

تعداد معاملات:452
حجم:724,174
ارزش معاملات:166B
حجم مبنا:83,823
229,400243,500
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
229,400
37,57616
000
231,100
3,0532
000
232,300
1,7602
593,430(82%)
268(99%)
حجمحقیقیتعداد
724,174(100%)
56(100%)
130,744(18%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 507,958,365 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.17سرانه فروش حقیقی: 2,966,527,064 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.84
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
10
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3258,333259,850277,450292,016-
حمایت2292,016292,775283,321318,909-
حمایت1328,733330,250289,185335,5231,085,750
P362,416363,175362,416362,416-
مقاومت1399,133400,650441,714389,3091,096,350
مقاومت2432,816433,575447,578405,923-
مقاومت3469,533471,050453,450432,816-


آخرین اخبار قنقش

نمایش اخبار قدیمی‌تر