قنقش

قند نقش جهان

1401/04/09 15:49:31
پایانی:118,800
(-0.2%)
آخرین:119,300
(0.2%)

تعداد معاملات:56
حجم:20,896
ارزش معاملات:2.47B
حجم مبنا:55,600
116,700121,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
117,600
119,400
1,0001
1697
117,500
119,450
1,0001
1759
117,300
119,500
2,2693
20,896(100%)
17(100%)
حجمحقیقیتعداد
20,896(100%)
23(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 146,026,164 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.35سرانه فروش حقیقی: 107,932,382 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
14
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
9
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3102,600101,875104,362108,300-
حمایت2108,300107,937105,192112,100-
حمایت1112,550111,825106,021114,449349,350
P118,250117,887118,250118,250-
مقاومت1122,500121,775127,578122,050351,200
مقاومت2128,200127,837128,407124,399-
مقاومت3132,450131,725129,237128,200-


آخرین اخبار قنقش

نمایش اخبار قدیمی‌تر