سفاسی

شرکت فارسیت اهواز

1403/01/06 12:29:51
پایانی:4,288
(0%)
آخرین:4,280
(-0.18%)

تعداد معاملات:0
حجم:972,527
ارزش معاملات:4.17B
حجم مبنا:1
4,1604,416
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150,000
4,049
000
116,000
3,754
000
000000
972,527(100%)
11(100%)
حجمحقیقیتعداد
972,527(100%)
36(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 379,108,706 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.27سرانه فروش حقیقی: 115,838,771 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.31
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
15
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
8
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,6212,4682,8173,472-
حمایت23,4723,3952,9344,005-
حمایت14,0183,8653,0504,33513,568
P4,8694,7924,8694,869-
مقاومت15,4155,2626,0775,40213,692
مقاومت26,2666,1896,1935,732-
مقاومت36,8126,6596,3106,266-


آخرین اخبار سفاسی

نمایش اخبار قدیمی‌تر