سفاسی

شرکت فارسیت اهواز

1401/05/22 07:07:03
پایانی:2,314
(0%)
آخرین:2,273
(-1.77%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:3.3M
2,2452,383
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
2,272
2,283
57,0622
12,373
2,267
2,339
20,0001
12,400
2,259
2,347
10,0001
2,009,802(100%)
103(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,009,802(100%)
57(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 45,152,250 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.55سرانه فروش حقیقی: 81,590,909 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.81
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1821,0461,2501,727-
حمایت21,7271,6591,3182,039-
حمایت12,0001,8641,3862,2326,817
P2,5452,4772,5452,545-
مقاومت12,8182,6823,1592,8576,906
مقاومت23,3633,2953,2273,050-
مقاومت33,6363,5003,2953,363-


آخرین اخبار سفاسی

نمایش اخبار قدیمی‌تر