سفار

سيمان‌فارس‌

1401/04/16 20:45:46
پایانی:73,660
(-0.54%)
آخرین:73,490
(-0.76%)

تعداد معاملات:104
حجم:122,717
ارزش معاملات:9.01B
حجم مبنا:203,638
70,36077,760
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
365,570
73,000
73,490
2,3731
170
72,420
73,900
9842
3437
72,410
73,910
701
151,734(64%)
119(98%)
حجمحقیقیتعداد
238,446(100%)
73(100%)
86,712(36%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 93,922,070 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.39سرانه فروش حقیقی: 240,601,813 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
13
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
7
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت344,51646,10553,54757,813-
حمایت257,81358,60756,03069,185-
حمایت174,28675,87558,51076,211262,360
P87,58388,37787,58387,583-
مقاومت1104,056105,645123,00998,955267,760
مقاومت2117,353118,147125,489105,981-
مقاومت3133,826135,415127,972117,353-


آخرین اخبار سفار

نمایش اخبار قدیمی‌تر