قاروم

قند ارومیه

1402/09/15 10:59:45
پایانی:87,150
(0%)
آخرین:84,600
(-2.92%)

تعداد معاملات:5
حجم:1,609
ارزش معاملات:136M
حجم مبنا:226,373
84,55089,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,706
84,600
85,350
1,5001
46,184
84,550
85,500
2,5001
000
85,650
5,0001
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
1,609(100%)
4(100%)
1,609(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 35,056,087 تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
11
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
7
خرید
6
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3105,933110,750123,675126,966-
حمایت2126,966129,375127,986146,716-
حمایت1157,633162,450132,293158,917564,900
P178,666181,075178,666178,666-
مقاومت1209,333214,150244,306198,416564,900
مقاومت2230,366232,775248,613210,617-
مقاومت3261,033265,850252,925230,366-


آخرین اخبار قاروم

نمایش اخبار قدیمی‌تر