قاروم

قند اروميه

1401/05/21 13:43:37
پایانی:157,950
(-2.68%)
آخرین:162,600
(0.18%)

تعداد معاملات:192
حجم:104,359
ارزش معاملات:16.48B
حجم مبنا:68,640
157,450167,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
143
160,500
162,600
1,3471
1146
157,850
162,650
401
160
157,600
162,850
1,1152
42,211(40%)
76(97%)
حجمحقیقیتعداد
104,359(100%)
84(100%)
62,148(60%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 87,726,676 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.45سرانه فروش حقیقی: 196,232,191 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
13
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
6
خرید
8
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3101,716105,675115,162116,733-
حمایت2116,733118,712118,327131,230-
حمایت1139,666143,625121,488140,186483,550
P154,683156,662154,683154,683-
مقاومت1177,616181,575203,711169,180489,600
مقاومت2192,633194,612206,872178,136-
مقاومت3215,566219,525210,037192,633-


آخرین اخبار قاروم

نمایش اخبار قدیمی‌تر