قاروم

قند ارومیه

1401/03/03 10:04:09
پایانی:198,350
(-0.02%)
آخرین:192,450
(-2.99%)

تعداد معاملات:10
حجم:425
ارزش معاملات:81.79M
حجم مبنا:68,640
192,450204,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
192,450
694,904185
000
196,650
501
000
203,100
1,1422
425(100%)
9(100%)
حجمحقیقیتعداد
425(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 9,366,527 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.11سرانه فروش حقیقی: 84,298,750 تومانقدرت فروش حقیقی: 9.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3177,245175,254178,241185,210-
حمایت2185,210184,215179,237189,774-
حمایت1189,193187,202180,232192,594579,528
P197,158196,163197,158197,158-
مقاومت1201,141199,150206,119201,722591,476
مقاومت2209,106208,111207,114204,542-
مقاومت3213,089211,098208,111209,106-


آخرین اخبار قاروم

نمایش اخبار قدیمی‌تر