پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

1402/09/06 09:29:47
پایانی:31,250
(0.28%)
آخرین:31,530
(1.18%)

تعداد معاملات:35
حجم:82,878
ارزش معاملات:2.64B
حجم مبنا:1.01M
29,61032,710
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
111,445
31,520
31,930
7,5474
11,000
31,510
31,940
12,9261
28,200
31,500
31,950
1,7501
142,609(100%)
15(100%)
حجمحقیقیتعداد
142,609(100%)
19(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 297,102,083 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.27سرانه فروش حقیقی: 234,554,276 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,19612,11013,95517,973-
حمایت217,97317,43014,57020,792-
حمایت120,57619,49015,18522,53469,280
P25,35324,81025,35325,353-
مقاومت127,95626,87031,17428,17270,230
مقاومت232,73332,19031,78929,914-
مقاومت335,33634,25032,40532,733-


آخرین اخبار پکرمان

نمایش اخبار قدیمی‌تر