ثشرق

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

1401/02/29 22:20:44
پایانی:3,946
(2.84%)
آخرین:3,920
(2.16%)

تعداد معاملات:424
حجم:7.37M
ارزش معاملات:29.11B
حجم مبنا:3.8M
3,6464,028
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
3,881
3,920
400,9182
185
3,878
3,925
100,0001
110,000
3,875
3,929
50,0001
6,933,179(99%)
120(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,996,329(100%)
119(100%)
63,150(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 227,986,036 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.98سرانه فروش حقیقی: 231,995,917 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5862,6962,9002,884-
حمایت22,8842,9392,9683,195-
حمایت13,4023,5123,0363,38811,755
P3,7003,7553,7003,700-
مقاومت14,2184,3284,8034,01111,916
مقاومت24,5164,5714,8714,204-
مقاومت35,0345,1444,9404,516-


آخرین اخبار ثشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر