افران

صندوق س افرا نماد پايدار-ثابت

1402/03/19 17:28:01
پایانی:20,756
(0.12%)
آخرین:20,758
(0.13%)

تعداد معاملات:6,109
حجم:145M
ارزش معاملات:3,013B
حجم مبنا:1
18,65822,804
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
530,817
20,757
20,758
22,510,5273
1608
20,756
20,759
1,003,0264
4122,012,458
20,755
20,760
1,094,6546
85,031,494(59%)
2,146(99%)
حجمحقیقیتعداد
58,643,565(40%)
2,314(99%)
60,137,161(41%)
27(1%)
حجمحقوقیتعداد
86,525,090(60%)
18(1%)
سرانه خرید حقیقی: 822,420,172 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.56سرانه فروش حقیقی: 526,018,079 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.64
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -