افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

1402/09/06 09:15:08
پایانی:23,292
(0.06%)
آخرین:23,293
(0.07%)

تعداد معاملات:418
حجم:3.9M
ارزش معاملات:90.86B
حجم مبنا:1
20,94925,603
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
7218,726,080
23,292
23,293
51,159,84466
41,005,363
23,291
23,294
1,000,0001
21,030,000
23,290
23,295
2,000,0001
3,026,543(72%)
172(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,844,508(91%)
194(98%)
1,184,965(28%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
367,000(9%)
3(2%)
سرانه خرید حقیقی: 409,850,229 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.89سرانه فروش حقیقی: 461,578,764 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.13
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -