افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

1401/05/22 01:37:26
پایانی:17,160
(0.06%)
آخرین:17,160
(0.06%)

تعداد معاملات:3,805
حجم:99.08M
ارزش معاملات:1,700B
حجم مبنا:1
15,43518,863
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
75872,521,984
17,159
17,160
1,456,78715
131,002,618
17,158
17,161
998,88310
101,000,000
17,157
17,162
5,412,65256
18,579,430(16%)
824(98%)
حجمحقیقیتعداد
54,653,233(47%)
874(98%)
97,678,914(84%)
13(2%)
حجمحقوقیتعداد
61,605,111(53%)
19(2%)
سرانه خرید حقیقی: 386,921,139 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.36سرانه فروش حقیقی: 1,073,054,322 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.77
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -