افران

صندوق س افرا نماد پايدار-ثابت

1400/10/30 10:47:55
پایانی:15,289
(0.05%)
آخرین:15,289
(0.05%)

تعداد معاملات:2,190
حجم:60.9M
ارزش معاملات:931B
حجم مبنا:1
13,75216,808
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
38637,641,402
15,288
15,289
3,132,83732
111,045,781
15,287
15,291
1,758,29319
101,000,000
15,286
15,300
20,4102
36,725,027(60%)
529(98%)
حجمحقیقیتعداد
11,207,693(18%)
283(98%)
24,176,373(40%)
11(2%)
حجمحقوقیتعداد
49,693,707(82%)
5(2%)
سرانه خرید حقیقی: 1,061,415,761 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.75سرانه فروش حقیقی: 605,492,644 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.57
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -