حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

1401/05/22 07:27:58
پایانی:9,060
(0%)
آخرین:9,000
(-0.66%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.65M
8,6109,510
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
313,483
8,940
9,000
47,8644
26,800
8,920
9,010
189,0875
318,500
8,910
9,060
50,0002
1,349,436(100%)
58(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,268,273(94%)
97(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
81,163(6%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 210,791,209 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.78سرانه فروش حقیقی: 118,459,313 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
14
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,7164,4855,2376,453-
حمایت26,4536,3375,4887,603-
حمایت17,7267,4955,7398,31327,270
P9,4639,3479,4639,463-
مقاومت110,73610,50512,26010,61327,680
مقاومت212,47312,35712,51111,323-
مقاومت313,74613,51512,76212,473-


آخرین اخبار حفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر