کایزد

فرانسوز یزد

1402/09/15 11:02:04
پایانی:11,760
(2.26%)
آخرین:11,630
(1.13%)

تعداد معاملات:184
حجم:930,978
ارزش معاملات:10.95B
حجم مبنا:1
10,70012,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,008
11,620
11,630
5,2301
29,574
11,610
11,660
10,0001
228,430
11,600
11,670
10,0001
971,597(99%)
65(98%)
حجمحقیقیتعداد
737,106(75%)
66(96%)
9,600(1%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
244,091(25%)
3(4%)
سرانه خرید حقیقی: 175,784,318 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.34سرانه فروش حقیقی: 131,338,887 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.75


آخرین اخبار کایزد

نمایش اخبار قدیمی‌تر