ثنوسا

نوسازي‌وساختمان‌تهران‌

1402/03/19 17:54:25
پایانی:7,480
(-0.26%)
آخرین:7,350
(-2%)

تعداد معاملات:1,104
حجم:12.64M
ارزش معاملات:94.57B
حجم مبنا:2M
7,1307,870
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
7,240
7,240
17,8831
316,000
7,230
7,350
13,5731
28,037
7,220
7,390
58,3501
11,666,513(92%)
289(99%)
حجمحقیقیتعداد
12,649,499(100%)
389(100%)
982,986(8%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 301,956,807 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.24سرانه فروش حقیقی: 243,234,582 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.81
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
4
خرید
13
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,7063,5704,2005,103-
حمایت25,1035,0354,4106,065-
حمایت16,2266,0904,6206,66021,850
P7,6237,5557,6237,623-
مقاومت18,7468,61010,0798,58522,300
مقاومت210,14310,07510,2899,180-
مقاومت311,26611,13010,50010,143-


آخرین اخبار ثنوسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر