ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

1401/04/05 10:30:11
پایانی:7,400
(-1.72%)
آخرین:7,420
(-1.46%)

تعداد معاملات:398
حجم:3.28M
ارزش معاملات:24.32B
حجم مبنا:1
7,0807,980
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
526,821
7,350
7,420
4,2794
15,000
7,320
7,450
88,7633
6487,141
7,310
7,480
105,4064
2,327,400(71%)
112(98%)
حجمحقیقیتعداد
3,127,783(95%)
139(99%)
970,383(29%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
170,000(5%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 153,774,642 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.92سرانه فروش حقیقی: 166,515,066 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38311,4112,3712,171-
حمایت22,1712,4612,6913,637-
حمایت14,6705,2503,0114,54320,590
P6,0106,3006,0106,010-
مقاومت18,5099,08911,3287,47621,230
مقاومت29,84910,13911,6488,382-
مقاومت312,34812,92811,9689,849-


آخرین اخبار ثغرب

نمایش اخبار قدیمی‌تر