كمرجان

بازرگاني و توليدي مرجان كار

1402/12/11 21:48:24
پایانی:6,590
(1.07%)
آخرین:6,520
(0%)

تعداد معاملات:1,398
حجم:9.53M
ارزش معاملات:62.87B
حجم مبنا:2.27M
6,0706,970
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
25,000
6,500
6,540
5,0001
6803,514
6,480
6,550
16,9343
1846
6,460
6,600
15,0002
9,534,487(100%)
447(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,528,109(100%)
296(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
6,378(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 140,564,360 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 212,129,183 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
13
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
7
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,7666,8057,5378,193-
حمایت28,1938,2127,7819,312-
حمایت19,6969,7358,02510,00433,500
P11,12311,14211,12311,123-
مقاومت112,62612,66514,37412,24233,850
مقاومت214,05314,07214,61812,934-
مقاومت315,55615,59514,86214,053-


آخرین اخبار کمرجان

نمایش اخبار قدیمی‌تر