حگهر

حمل و نقل گهرترابر سیرجان

1401/05/22 02:34:59
پایانی:7,150
(0%)
آخرین:7,100
(-0.69%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
6,7307,570
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1715
7,050
7,100
188,7721
27,863
7,030
7,190
62,2212
1724
7,020
7,200
148,8222
721,466(51%)
58(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,413,466(100%)
84(100%)
692,000(49%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 88,939,343 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 120,312,879 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.35
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
6
خرید
8
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
4
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7601,6502,5903,750-
حمایت23,7503,6952,9035,186-
حمایت15,5205,4103,2166,07321,810
P7,5107,4557,5107,510-
مقاومت19,2809,17011,3638,94622,090
مقاومت211,27011,21511,6769,833-
مقاومت313,04012,93011,99011,270-


آخرین اخبار حگهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر