حگهر

حمل و نقل گهرترابر سيرجان

1401/04/16 22:04:07
پایانی:6,560
(-1.94%)
آخرین:6,560
(-1.94%)

تعداد معاملات:319
حجم:3.2M
ارزش معاملات:21.05B
حجم مبنا:1
6,2907,090
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
162,567
6,560
6,630
49,3651
216,810
6,550
6,640
94,0039
494,383
6,540
6,650
178,3985
2,076,944(64%)
134(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,330,615(72%)
103(98%)
1,178,689(36%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
925,018(28%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 101,677,258 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.68سرانه فروش حقیقی: 148,435,285 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
6
خرید
8
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
4
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,7601,6502,5903,750-
حمایت23,7503,6952,9035,186-
حمایت15,5205,4103,2166,07321,810
P7,5107,4557,5107,510-
مقاومت19,2809,17011,3638,94622,090
مقاومت211,27011,21511,6769,833-
مقاومت313,04012,93011,99011,270-


آخرین اخبار حگهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر