حگهر

حمل و نقل گهرترابر سیرجان

1402/07/04 17:06:21
پایانی:12,780
(-0.31%)
آخرین:12,520
(-2.34%)

تعداد معاملات:96
حجم:344,869
ارزش معاملات:4.34B
حجم مبنا:1.77M
11,93013,710
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
211,474
12,510
12,690
5001
212,048
12,500
12,810
4981
932,440
12,490
12,820
25,0004
60,359(18%)
25(89%)
حجمحقیقیتعداد
144,869(42%)
10(91%)
284,510(82%)
3(11%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(58%)
1(9%)
سرانه خرید حقیقی: 30,855,520 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.17سرانه فروش حقیقی: 185,142,582 تومانقدرت فروش حقیقی: 6.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
0
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
0
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,75010,72510,93711,200-
حمایت211,20011,18711,00811,524-
حمایت111,60011,57511,07911,72535,300
P12,05012,03712,05012,050-
مقاومت112,45012,42512,92012,37435,710
مقاومت212,90012,88712,99112,575-
مقاومت313,30013,27513,06212,900-


آخرین اخبار حگهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر