وصنعت

سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

1401/04/16 20:24:50
پایانی:2,015
(-1.08%)
آخرین:2,000
(-1.81%)

تعداد معاملات:333
حجم:5.09M
ارزش معاملات:10.21B
حجم مبنا:7.44M
1,9152,159
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
675,863
2,000
2,010
23,1401
15,000
1,998
2,014
28,9933
416,023
1,997
2,015
10,0002
5,094,043(100%)
89(100%)
حجمحقیقیتعداد
5,094,043(100%)
130(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 115,331,422 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.46سرانه فروش حقیقی: 78,957,666 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.68
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
6
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4331,4181,5431,700-
حمایت21,7001,6921,5851,892-
حمایت11,9351,9201,6272,0106,561
P2,2022,1942,2022,202-
مقاومت12,4372,4222,7142,3946,649
مقاومت22,7042,6962,7562,512-
مقاومت32,9392,9242,7982,704-


آخرین اخبار وصنعت

نمایش اخبار قدیمی‌تر