ثتوسا

س.توسعه و عمران استان اردبیل

1401/05/22 00:45:07
پایانی:16,330
(1.99%)
آخرین:16,490
(2.99%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:480,000
15,53016,490
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1397
16,410
16,710
3201
150,000
16,330
000
34,065
16,310
000
1,067,721(100%)
91(100%)
حجمحقیقیتعداد
886,128(83%)
118(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
181,593(17%)
3(2%)
سرانه خرید حقیقی: 191,603,120 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.56سرانه فروش حقیقی: 122,631,103 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,8239,59010,74010,356-
حمایت210,35610,74011,12312,113-
حمایت113,42314,19011,50613,19948,780
P14,95615,34014,95614,956-
مقاومت118,02318,79021,47316,71349,470
مقاومت219,55619,94021,85617,799-
مقاومت322,62323,39022,24019,556-


آخرین اخبار ثتوسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر