ثتوسا

س.توسعه و عمران استان اردبیل

1401/04/04 18:11:50
پایانی:12,230
(2.6%)
آخرین:12,270
(2.93%)

تعداد معاملات:213
حجم:969,163
ارزش معاملات:11.85B
حجم مبنا:480,000
11,57012,270
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,362
12,040
12,270
21,0673
12,000
12,020
12,930
8,2901
210,457
11,990
13,280
1,5001
929,163(96%)
72(99%)
حجمحقیقیتعداد
829,163(86%)
75(99%)
40,000(4%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
140,000(14%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 157,828,659 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.17سرانه فروش حقیقی: 135,208,846 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.86
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,3464,5555,7428,513-
حمایت28,5138,1176,13810,327-
حمایت110,0969,3056,53411,44835,040
P13,26312,86713,26313,263-
مقاومت114,84614,05516,82515,07735,510
مقاومت218,01317,61717,22116,198-
مقاومت319,59618,80517,61718,013-


آخرین اخبار ثتوسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر