ثتوسا

س.توسعه و عمران استان اردبیل

1402/09/06 09:30:52
پایانی:36,700
(-0.13%)
آخرین:35,650
(-2.99%)

تعداد معاملات:12
حجم:6,606
ارزش معاملات:235M
حجم مبنا:536,913
35,65037,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
417,548
35,650
36,950
2,0001
000
37,000
13,1941
000
37,200
21,6001
14,985(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
14,985(100%)
9(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 183,316,500 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.00سرانه فروش حقیقی: 61,105,500 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,71619,30020,65020,833-
حمایت220,83321,12521,10022,896-
حمایت124,11624,70021,55024,17080,700
P26,23326,52526,23326,233-
مقاومت129,51630,10033,24928,29682,200
مقاومت231,63331,92533,69929,570-
مقاومت334,91635,50034,15031,633-


آخرین اخبار ثتوسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر