ثاژن

سخت آژند

1402/09/06 09:13:45
پایانی:6,170
(0%)
آخرین:6,110
(-0.97%)

تعداد معاملات:43
حجم:148,345
ارزش معاملات:914M
حجم مبنا:813,009
6,1106,230
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
6,110
11,2312
000
6,180
13,7511
000
6,200
118,3246
148,345(100%)
12(100%)
حجمحقیقیتعداد
148,345(100%)
27(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 76,274,054 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.25سرانه فروش حقیقی: 33,899,579 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.44
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
8
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,7565,0155,4025,273-
حمایت25,2735,4025,5315,865-
حمایت16,3066,5655,6606,23122,020
P6,8236,9526,8236,823-
مقاومت17,8568,1159,0197,41522,020
مقاومت28,3738,5029,1487,781-
مقاومت39,4069,6659,2778,373-


آخرین اخبار ثاژن

نمایش اخبار قدیمی‌تر