فماک

ماداکتو استیل کرد

1402/09/15 09:59:08
پایانی:9,450
(0.31%)
آخرین:9,260
(-1.69%)

تعداد معاملات:3
حجم:30,001
ارزش معاملات:283M
حجم مبنا:1
8,9509,890
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
317,694
9,260
9,440
2,4181
120,000
9,190
9,450
5,5941
130,000
9,020
9,470
17,5001
1(0%)
1(50%)
حجمحقیقیتعداد
30,001(100%)
3(100%)
30,000(100%)
1(50%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 9,450 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.00سرانه فروش حقیقی: 94,503,150 تومانقدرت فروش حقیقی: 10000.33

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار فماک

نمایش اخبار قدیمی‌تر