ولراز

ليزينگ رازي

1401/04/16 21:22:20
پایانی:21,700
(-1.8%)
آخرین:21,450
(-2.94%)

تعداد معاملات:59
حجم:176,451
ارزش معاملات:3.78B
حجم مبنا:305,000
21,45022,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
21,150
21,450
610,37760
000
21,500
2,2452
000
21,650
1,4652
126,451(72%)
27(96%)
حجمحقیقیتعداد
176,451(100%)
28(100%)
50,000(28%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 101,629,137 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 136,749,525 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.35
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت314,15012,97514,73718,850-
حمایت218,85018,26215,32521,543-
حمایت121,20020,02515,91223,20670,650
P25,90025,31225,90025,900-
مقاومت128,25027,07531,18728,59370,650
مقاومت232,95032,36231,77430,256-
مقاومت335,30034,12532,36232,950-


آخرین اخبار ولراز

نمایش اخبار قدیمی‌تر