خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

1401/05/22 01:53:06
پایانی:8,220
(-3.06%)
آخرین:8,360
(-1.41%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.78M
8,0608,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,000
8,240
8,380
33,9591
1690
8,220
8,390
90,4852
11,000
8,200
8,400
22,8504
1,867,444(96%)
99(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,942,444(100%)
135(100%)
75,000(4%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 155,054,441 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.31سرانه فروش حقیقی: 118,273,256 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
11
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
6
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,4365,6006,0606,193-
حمایت26,1936,2756,2136,896-
حمایت17,2767,4406,3667,33024,560
P8,0338,1158,0338,033-
مقاومت19,1169,28010,3538,73625,000
مقاومت29,8739,95510,5069,170-
مقاومت310,95611,12010,6609,873-


آخرین اخبار خوساز

نمایش اخبار قدیمی‌تر