خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

1402/09/06 09:30:09
پایانی:34,760
(0.08%)
آخرین:35,000
(0.77%)

تعداد معاملات:17
حجم:5,884
ارزش معاملات:209M
حجم مبنا:447,950
32,30037,160
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
34,800
34,900
3581
1866
34,780
35,000
80,6381
127,000
34,460
35,200
1451
31,243(100%)
8(100%)
حجمحقیقیتعداد
31,243(100%)
9(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 135,750,835 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.13سرانه فروش حقیقی: 120,667,408 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.89
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,34611,70514,70720,993-
حمایت220,99320,17215,70925,581-
حمایت125,35623,71516,70928,41588,020
P33,00332,18233,00333,003-
مقاومت137,36635,72542,73037,59190,160
مقاومت245,01344,19243,73040,425-
مقاومت349,37647,73544,73245,013-


آخرین اخبار خوساز

نمایش اخبار قدیمی‌تر