وارس

سرمایه گذاری ارس صبا

1401/05/22 02:34:59
پایانی:12,740
(-0.15%)
آخرین:12,440
(-2.5%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:827,130
12,38013,140
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
148,604
12,420
12,650
5001
672,220
12,410
12,700
6,0902
59,920
12,390
12,720
18,7441
104,752(26%)
26(96%)
حجمحقیقیتعداد
406,148(100%)
44(100%)
301,396(74%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 51,328,480 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.44سرانه فروش حقیقی: 117,598,307 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
14
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,6466,2007,2409,173-
حمایت29,1738,9507,58610,762-
حمایت110,80610,3607,93311,74437,220
P13,33313,11013,33313,333-
مقاومت114,96614,52016,94614,92237,810
مقاومت217,49317,27017,29315,904-
مقاومت319,12618,68017,64017,493-


آخرین اخبار وارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر