وارس

سرمایه گذاری ارس صبا

1402/09/06 09:15:18
پایانی:41,850
(-0.47%)
آخرین:41,000
(-2.49%)

تعداد معاملات:15
حجم:67,373
ارزش معاملات:2.75B
حجم مبنا:472,814
40,80043,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,835
41,000
41,400
5,5672
319,566
40,950
41,450
10,0001
315,436
40,900
41,700
10,0001
72,538(88%)
7(88%)
حجمحقیقیتعداد
72,538(100%)
4(100%)
10,000(12%)
1(13%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 433,673,614 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 758,928,825 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,83317,40018,75020,966-
حمایت220,96620,75019,20023,029-
حمایت123,23322,80019,65024,30376,450
P26,36626,15026,36626,366-
مقاومت128,63328,20031,34928,42976,500
مقاومت231,76631,55031,79929,703-
مقاومت334,03333,60032,25031,766-


آخرین اخبار وارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر