وارس

سرمایه گذاری ارس صبا

1402/09/15 10:44:12
پایانی:43,000
(2.74%)
آخرین:43,000
(2.74%)

تعداد معاملات:120
حجم:1.88M
ارزش معاملات:80.93B
حجم مبنا:466,745
40,60043,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,130
43,000
43,050
24,7752
15,000
42,750
43,100
73,06810
11,180
42,700
43,250
50,0001
279,974(15%)
25(93%)
حجمحقیقیتعداد
876,962(47%)
57(97%)
1,601,988(85%)
2(7%)
حجمحقوقیتعداد
1,005,000(53%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 481,555,280 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.73سرانه فروش حقیقی: 661,567,824 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.37
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,83317,40018,75020,966-
حمایت220,96620,75019,20023,029-
حمایت123,23322,80019,65024,30376,450
P26,36626,15026,36626,366-
مقاومت128,63328,20031,34928,42976,500
مقاومت231,76631,55031,79929,703-
مقاومت334,03333,60032,25031,766-


آخرین اخبار وارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر