تپسی

پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس

1402/09/06 09:36:10
پایانی:7,010
(1.44%)
آخرین:6,990
(1.15%)

تعداد معاملات:207
حجم:393,212
ارزش معاملات:2.77B
حجم مبنا:1
6,5707,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
948,181
6,990
7,000
3,3001
19,000
6,980
7,010
7,6553
533,443
6,970
7,020
17,6923
561,678(39%)
48(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,070,848(75%)
52(98%)
861,325(61%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
352,155(25%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 82,028,391 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 144,358,547 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.76


آخرین اخبار تپسی

نمایش اخبار قدیمی‌تر