كرازي

كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌

1401/04/16 20:56:13
پایانی:1,440
(-0.96%)
آخرین:1,450
(-0.27%)

تعداد معاملات:405
حجم:14.14M
ارزش معاملات:20.37B
حجم مبنا:10.41M
1,3671,541
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
1,429
1,451
19,7992
168,768
1,428
1,452
327,3443
16,000
1,426
1,455
99,5163
5,148,869(36%)
93(98%)
حجمحقیقیتعداد
14,148,869(100%)
143(100%)
9,000,000(64%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 79,724,423 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.56سرانه فروش حقیقی: 142,478,121 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0731,0511,1321,258-
حمایت21,2581,2471,1591,382-
حمایت11,3971,3751,1861,4584,527
P1,5821,5711,5821,582-
مقاومت11,7211,6991,8871,7064,582
مقاومت21,9061,8951,9141,782-
مقاومت32,0452,0231,9421,906-


آخرین اخبار کرازی

نمایش اخبار قدیمی‌تر