تمحرکه

ماشین سازی نیرو محرکه

1401/05/21 23:58:02
پایانی:14,960
(0%)
آخرین:14,780
(-1.2%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:334,225
14,67015,250
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
14
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
9
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,06011,24011,83012,060-
حمایت212,06012,15012,02612,961-
حمایت113,42013,60012,22313,51844,340
P14,42014,51014,42014,420-
مقاومت115,78015,96017,33615,32144,340
مقاومت216,78016,87017,53315,878-
مقاومت318,14018,32017,73016,780-


آخرین اخبار تمحرکه

نمایش اخبار قدیمی‌تر