تمحركه

ماشين سازي نيرو محركه

1401/04/09 14:19:53
پایانی:13,600
(0%)
آخرین:13,330
(-1.98%)

تعداد معاملات:2
حجم:777
ارزش معاملات:10.35M
حجم مبنا:367,648
13,33013,870
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
12,310
13,330
4,332,829164
000
13,350
1001
000
13,360
8,5001
2,995(100%)
4(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,995(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 10,183,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 20,366,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
14
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
6
خرید
9
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,5708,9059,6479,720-
حمایت29,7209,8879,89510,854-
حمایت111,54011,87510,14211,55540,080
P12,69012,85712,69012,690-
مقاومت114,51014,84516,57713,82440,080
مقاومت215,66015,82716,82414,525-
مقاومت317,48017,81517,07215,660-


آخرین اخبار تمحرکه

نمایش اخبار قدیمی‌تر