لپیام

گسترش صنایع پیام

1402/09/15 10:43:46
پایانی:49,800
(0.2%)
آخرین:51,150
(2.91%)

تعداد معاملات:14
حجم:33,445
ارزش معاملات:1.71B
حجم مبنا:437,159
48,25051,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
521,448,957
51,150
54,650
5001
11,050
49,700
57,450
1,0001
11,050
48,500
58,250
9901
33,445(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
33,445(100%)
11(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 1,665,561,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 11.00سرانه فروش حقیقی: 151,414,636 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.09
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
11
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
6
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت327,78328,42531,36233,016-
حمایت233,01633,33732,34237,505-
حمایت139,53340,17533,32140,278137,300
P44,76645,08744,76644,766-
مقاومت151,28351,92558,77849,255138,150
مقاومت256,51656,83759,75752,028-
مقاومت363,03363,67560,73756,516-


آخرین اخبار لپیام

نمایش اخبار قدیمی‌تر