لپیام

گسترش صنایع پیام

1402/07/04 16:50:14
پایانی:51,650
(-1.33%)
آخرین:50,800
(-2.96%)

تعداد معاملات:118
حجم:231,619
ارزش معاملات:11.84B
حجم مبنا:382,044
50,80053,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
29,900
50,800
2,9002
000
51,000
2,2871
000
52,200
9701
231,619(100%)
46(100%)
حجمحقیقیتعداد
231,619(100%)
44(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 260,067,855 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 271,889,121 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.05
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
11
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
6
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت327,78328,42531,36233,016-
حمایت233,01633,33732,34237,505-
حمایت139,53340,17533,32140,278137,300
P44,76645,08744,76644,766-
مقاومت151,28351,92558,77849,255138,150
مقاومت256,51656,83759,75752,028-
مقاومت363,03363,67560,73756,516-


آخرین اخبار لپیام

نمایش اخبار قدیمی‌تر