لپيام

گسترش صنايع پيام

1401/05/21 16:37:07
پایانی:17,610
(-2.43%)
آخرین:18,100
(0.27%)

تعداد معاملات:338
حجم:1.06M
ارزش معاملات:18.82B
حجم مبنا:567,860
17,51018,590
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1332
18,000
18,160
2,0001
127,708
17,980
18,170
4,0002
13,000
17,970
18,200
3,9302
879,064(82%)
116(98%)
حجمحقیقیتعداد
856,244(80%)
127(98%)
190,000(18%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
212,820(20%)
3(2%)
سرانه خرید حقیقی: 133,451,008 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.12سرانه فروش حقیقی: 118,728,006 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.89
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,6509,94011,30014,080-
حمایت214,08013,72511,75316,158-
حمایت116,09015,38012,20617,44153,890
P19,52019,16519,52019,520-
مقاومت121,53020,82023,99321,59854,660
مقاومت224,96024,60524,44622,881-
مقاومت326,97026,26024,90024,960-


آخرین اخبار لپیام

نمایش اخبار قدیمی‌تر