بموتو

موتوژن‌

1401/05/22 01:42:39
پایانی:2,953
(-0.37%)
آخرین:3,000
(1.21%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:5.71M
2,7873,141
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
166,735
2,968
3,000
1,6851
11,800
2,960
3,005
13,0002
14,100
2,913
3,008
3,3541
5,138,535(72%)
116(98%)
حجمحقیقیتعداد
6,652,535(93%)
160(99%)
2,014,000(28%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
500,000(7%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 130,811,153 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.07سرانه فروش حقیقی: 122,780,849 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.94
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
12
خرید
8
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,0722,1302,2752,305-
حمایت22,3052,3342,3232,526-
حمایت12,6522,7102,3712,6638,868
P2,8852,9142,8852,885-
مقاومت13,2323,2903,6283,1069,020
مقاومت23,4653,4943,6763,243-
مقاومت33,8123,8703,7253,465-


آخرین اخبار بموتو

نمایش اخبار قدیمی‌تر