ثنظام

س. ساختماني نظام مهندسي ايران

1401/05/28 09:01:29
پایانی:21,280
(0.85%)
آخرین:21,730
(2.98%)

تعداد معاملات:32
حجم:109,025
ارزش معاملات:2.36B
حجم مبنا:372,652
20,47021,730
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
24489,388
21,730
000
1750
21,000
000
4156,014
20,470
000
122,417(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
122,417(100%)
26(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 1,302,516,880 تومانقدرت خرید حقیقی: 13.00سرانه فروش حقیقی: 100,193,606 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,88012,86514,34213,850-
حمایت213,85014,34214,83516,107-
حمایت117,79018,77515,32717,50265,190
P19,76020,25219,76019,760-
مقاومت123,70024,68528,13222,01765,190
مقاومت225,67026,16228,62423,412-
مقاومت329,61030,59529,11725,670-


آخرین اخبار ثنظام

نمایش اخبار قدیمی‌تر