ثنظام

س. ساختماني نظام مهندسي ايران

1401/05/21 13:59:21
پایانی:19,530
(0.82%)
آخرین:19,950
(2.99%)

تعداد معاملات:37
حجم:102,671
ارزش معاملات:2.04B
حجم مبنا:372,652
18,79019,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
48302,820
19,950
000
117,491
18,800
000
000000
82,971(88%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
94,566(100%)
27(100%)
11,595(12%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 810,211,815 تومانقدرت خرید حقیقی: 11.84سرانه فروش حقیقی: 68,402,740 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,20011,17512,63712,150-
حمایت212,15012,63713,12514,384-
حمایت116,05017,02513,61215,76559,850
P18,00018,48718,00018,000-
مقاومت121,90022,87526,28720,23459,850
مقاومت223,85024,33726,77421,615-
مقاومت327,75028,72527,26223,850-


آخرین اخبار ثنظام

نمایش اخبار قدیمی‌تر