کزغال

زغال سنگ پروده طبس

1401/05/18 19:18:34
پایانی:16,370
(0.49%)
آخرین:16,410
(0.73%)

تعداد معاملات:760
حجم:565,138
ارزش معاملات:9.31B
حجم مبنا:1.4M
15,32017,260
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
414,815
16,410
16,440
601
36,800
16,400
16,450
44,2783
11,200
16,350
16,500
401
565,138(100%)
127(100%)
حجمحقیقیتعداد
344,958(61%)
542(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
220,180(39%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 72,844,953 تومانقدرت خرید حقیقی: 6.99سرانه فروش حقیقی: 10,418,749 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.14
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,2337,7009,20011,766-
حمایت211,76611,5009,70014,058-
حمایت114,23313,70010,20015,47449,510
P17,76617,50017,76617,766-
مقاومت120,23319,70023,19920,05850,320
مقاومت223,76623,50023,69921,474-
مقاومت326,23325,70024,20023,766-


آخرین اخبار کزغال

نمایش اخبار قدیمی‌تر