كزغال

زغال سنگ پروده طبس

1402/03/18 12:05:41
پایانی:26,350
(-2.4%)
آخرین:26,250
(-2.77%)

تعداد معاملات:1,484
حجم:1.72M
ارزش معاملات:45.46B
حجم مبنا:1
25,15028,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
64,154
26,200
26,250
8,7181
624,905
26,150
26,300
46,58713
917,289
26,100
26,350
47,7748
1,631,330(95%)
315(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,724,173(100%)
1,022(100%)
92,891(5%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
48(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 136,462,049 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.07سرانه فروش حقیقی: 44,453,971 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,0509,75012,50017,850-
حمایت217,85017,20013,41722,052-
حمایت122,05020,75014,33324,64878,650
P28,85028,20028,85028,850-
مقاومت133,05031,75038,16633,05279,450
مقاومت239,85039,20039,08235,648-
مقاومت344,05042,75040,00039,850-


آخرین اخبار کزغال

نمایش اخبار قدیمی‌تر