كچاد

معدني‌وصنعتي‌چادرملو

1402/03/19 18:15:55
پایانی:6,970
(0.14%)
آخرین:6,960
(0%)

تعداد معاملات:1,179
حجم:9.33M
ارزش معاملات:65.15B
حجم مبنا:17.21M
6,4807,440
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
20295,232
6,950
6,960
32,3563
17411,496
6,940
6,970
41,5672
22433,959
6,930
6,990
36,0003
3,396,747(36%)
436(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,677,675(61%)
333(99%)
5,935,169(64%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
3,654,241(39%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 54,301,207 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.46سرانه فروش حقیقی: 118,839,023 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.19

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار کچاد

نمایش اخبار قدیمی‌تر