حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

1402/07/04 17:06:21
پایانی:45,200
(-0.22%)
آخرین:45,100
(-0.44%)

تعداد معاملات:120
حجم:135,982
ارزش معاملات:6.12B
حجم مبنا:323,694
42,13048,470
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
45,090
45,120
2001
1115
44,500
45,250
81
12,000
44,410
45,290
6941
135,982(100%)
30(100%)
حجمحقیقیتعداد
124,716(92%)
39(95%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
11,266(8%)
2(5%)
سرانه خرید حقیقی: 204,879,546 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.42سرانه فروش حقیقی: 144,542,646 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.71
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
13
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
6
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت329,12030,15534,39736,570-
حمایت236,57037,08735,81243,052-
حمایت146,09047,12537,22647,057168,430
P53,54054,05753,54053,540-
مقاومت163,06064,09573,99360,022172,250
مقاومت270,51071,02775,40764,027-
مقاومت380,03081,06576,82270,510-


آخرین اخبار حپترو

نمایش اخبار قدیمی‌تر