حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

1401/03/02 01:28:19
پایانی:25,890
(0.03%)
آخرین:26,480
(2.31%)

تعداد معاملات:1,578
حجم:3.69M
ارزش معاملات:95.75B
حجم مبنا:569,260
24,59027,170
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
38,244
26,400
26,480
9512
39,103
26,350
26,500
28,7102
2706
26,310
26,600
5,2303
3,696,265(100%)
728(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,696,265(100%)
430(100%)
1,764(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,764(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 131,450,962 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 222,549,536 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.69
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
8
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
15
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,38016,48518,14217,590-
حمایت217,59018,14218,69520,122-
حمایت122,01023,11519,24721,68778,380
P24,22024,77224,22024,220-
مقاومت128,64029,74533,61226,75279,290
مقاومت230,85031,40234,16428,317-
مقاومت335,27036,37534,71730,850-


آخرین اخبار حپترو

نمایش اخبار قدیمی‌تر