ساذری

آذریت‌

1402/09/15 11:02:10
پایانی:10,680
(1.71%)
آخرین:10,530
(0.28%)

تعداد معاملات:247
حجم:1.54M
ارزش معاملات:16.51B
حجم مبنا:1.73M
10,19010,810
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
25,211
10,530
10,580
1,5001
3101,467
10,520
10,600
66,7993
29,800
10,500
10,610
48,0601
1,636,920(100%)
100(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,636,920(100%)
81(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 174,823,056 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.81سرانه فروش حقیقی: 215,830,933 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,3038,0259,1078,746-
حمایت28,7469,1079,46810,400-
حمایت111,63312,3559,82911,42243,440
P13,07613,43713,07613,076-
مقاومت115,96316,68519,21014,73043,560
مقاومت217,40617,76719,57115,752-
مقاومت320,29321,01519,93217,406-


آخرین اخبار ساذری

نمایش اخبار قدیمی‌تر