ساذری

آذریت‌

1401/03/01 12:58:47
پایانی:6,030
(-1.47%)
آخرین:6,040
(-1.3%)

تعداد معاملات:494
حجم:2.7M
ارزش معاملات:16.3B
حجم مبنا:1.14M
5,9406,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
411,877
6,040
6,090
21,3952
25,799
6,030
6,100
60,8862
11,270
6,000
6,110
6,0001
2,565,948(95%)
217(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,601,648(96%)
122(99%)
136,744(5%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
101,044(4%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 71,302,610 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.55سرانه فروش حقیقی: 128,589,651 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.80
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
12
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,3963,5053,9724,223-
حمایت24,2234,2774,1284,937-
حمایت15,2665,3754,2845,37818,670
P6,0936,1476,0936,093-
مقاومت17,1367,2458,3356,80718,930
مقاومت27,9638,0178,4917,248-
مقاومت39,0069,1158,6477,963-


آخرین اخبار ساذری

نمایش اخبار قدیمی‌تر