فبيرا

بسته‌ بندي‌ ايران‌

1401/04/16 21:38:02
پایانی:1,451
(-1.15%)
آخرین:1,439
(-1.97%)

تعداد معاملات:183
حجم:2.92M
ارزش معاملات:4.23B
حجم مبنا:3.44M
1,4391,497
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
1,401
1,439
18,0001
000
1,462
57,5212
000
1,464
9,0511
2,059,931(100%)
38(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,459,931(71%)
84(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
600,000(29%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 78,656,838 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.12سرانه فروش حقیقی: 25,218,570 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39348759641,173-
حمایت21,1731,1439941,310-
حمایت11,2921,2331,0241,3944,236
P1,5311,5011,5311,531-
مقاومت11,6501,5911,7991,6684,239
مقاومت21,8891,8591,8291,752-
مقاومت32,0081,9491,8591,889-


آخرین اخبار فبیرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر