فبیرا

بسته‌ بندی‌ ایران‌

1402/09/15 10:41:00
پایانی:3,604
(-2.67%)
آخرین:3,600
(-2.78%)

تعداد معاملات:53
حجم:1.15M
ارزش معاملات:4.17B
حجم مبنا:1
3,5923,814
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
130,000
3,600
3,640
80,0683
115,000
3,599
3,700
141
114,521
3,596
3,750
5,0001
1,101,053(95%)
20(95%)
حجمحقیقیتعداد
1,157,953(100%)
10(100%)
56,900(5%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 198,409,750 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.48سرانه فروش حقیقی: 417,326,261 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9112,1002,4142,351-
حمایت22,3512,4452,5192,831-
حمایت13,1693,3582,6243,12811,961
P3,6093,7033,6093,609-
مقاومت14,4274,6165,3494,08911,961
مقاومت24,8674,9615,4544,386-
مقاومت35,6855,8745,5594,867-


آخرین اخبار فبیرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر