فبیرا

بسته‌ بندی‌ ایران‌

1401/05/22 01:21:45
پایانی:1,748
(1.21%)
آخرین:1,759
(1.85%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.82M
1,6931,761
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
115,594
1,728
1,760
2,9901
15,000
1,702
1,761
147,17810
212,959
1,700
1,801
11,1001
4,886,828(100%)
52(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,886,828(100%)
101(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 164,272,602 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.94سرانه فروش حقیقی: 84,575,993 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
12
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
7
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39631,0121,1361,164-
حمایت21,1641,1881,1781,354-
حمایت11,4611,5101,2191,4725,247
P1,6621,6861,6621,662-
مقاومت11,9592,0082,2981,8525,281
مقاومت22,1602,1842,3391,970-
مقاومت32,4572,5062,3812,160-


آخرین اخبار فبیرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر