فبیرا

بسته‌ بندی‌ ایران‌

1402/03/02 09:06:53
پایانی:3,241
(1.98%)
آخرین:3,241
(1.98%)

تعداد معاملات:13
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
3,1153,241
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
536,586,645
3,241
000
166,381
3,219
000
135,000
3,140
000
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
158,370(50%)
7(88%)
318,370(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
160,000(50%)
1(13%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 73,325,310 تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
8
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2371,4511,7711,664-
حمایت21,6641,7711,8772,153-
حمایت12,5172,7311,9842,45510,113
P2,9443,0512,9442,944-
مقاومت13,7974,0114,7573,43310,113
مقاومت24,2244,3314,8643,735-
مقاومت35,0775,2914,9714,224-


آخرین اخبار فبیرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر