سکرد

سیمان کردستان

1401/05/29 09:20:48
پایانی:12,940
(-4.28%)
آخرین:12,870
(-4.8%)

تعداد معاملات:609
حجم:2.45M
ارزش معاملات:31.8B
حجم مبنا:1.1M
12,85014,190
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
617,805
12,860
12,870
43,7052
30287,781
12,850
12,890
13,9142
000
12,940
27,6351
2,333,956(73%)
252(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,922,234(92%)
138(99%)
851,355(27%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
263,077(8%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 119,846,788 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.44سرانه فروش حقیقی: 274,012,376 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
12
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
7
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,4006,6407,7858,450-
حمایت28,4508,5708,16610,199-
حمایت110,98011,2208,54811,28040,370
P13,03013,15013,03013,030-
مقاومت115,56015,80018,47114,77940,970
مقاومت217,61017,73018,85315,860-
مقاومت320,14020,38019,23517,610-


آخرین اخبار سکرد

نمایش اخبار قدیمی‌تر