فکمند

گسترش قطعه سازی کمند

1401/05/22 02:14:07
پایانی:21,000
(0.23%)
آخرین:20,950
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:383,000
20,35021,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1450
20,700
20,950
26,7842
11,464
20,600
21,200
40,3002
16,051
20,500
21,300
5,0001
147,198(100%)
32(100%)
حجمحقیقیتعداد
147,198(100%)
30(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 96,598,687 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.94سرانه فروش حقیقی: 103,038,600 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.07
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت316,78316,32517,33719,266-
حمایت219,26619,03717,67520,813-
حمایت120,83320,37518,01221,76966,900
P23,31623,08723,31623,316-
مقاومت124,88324,42526,78724,86367,550
مقاومت227,36627,13727,12425,819-
مقاومت328,93328,47527,46227,366-


آخرین اخبار فکمند

نمایش اخبار قدیمی‌تر