خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

1402/03/02 09:06:44
پایانی:25,670
(-0.34%)
آخرین:25,450
(-1.2%)

تعداد معاملات:118
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:569,476
24,48027,040
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
33,709
25,450
25,490
4601
322,294
25,400
25,500
15,3192
13,000
25,320
25,680
3,2431
235,464(100%)
61(100%)
حجمحقیقیتعداد
235,464(100%)
40(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 99,087,883 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 151,109,022 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.53
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-7,640-11,465-5,5777,960-
حمایت27,9606,047-3,61316,956-
حمایت115,91012,085-1,65122,51370,980
P31,51029,59731,51031,510-
مقاومت139,46035,63549,37140,50672,770
مقاومت255,06053,14751,33346,063-
مقاومت363,01059,18553,29755,060-


آخرین اخبار خلنت

نمایش اخبار قدیمی‌تر