خمحرکه

نیرو محرکه‌

1402/09/06 09:15:15
پایانی:7,190
(3.15%)
آخرین:7,280
(4.44%)

تعداد معاملات:266
حجم:1.77M
ارزش معاملات:12.72B
حجم مبنا:2.29M
6,4907,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3150,000
7,260
7,270
5,0001
521,107
7,220
7,280
58,6221
313,050
7,210
7,290
120,79013
2,165,146(93%)
50(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,319,490(61%)
75(96%)
169,455(7%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
845,656(39%)
3(4%)
سرانه خرید حقیقی: 311,347,994 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.46سرانه فروش حقیقی: 126,495,108 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.41
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,1701,6403,1255,670-
حمایت25,6705,4053,6207,939-
حمایت18,1107,5804,1159,34031,470
P11,61011,34511,61011,610-
مقاومت114,05013,52016,98413,87932,250
مقاومت217,55017,28517,47915,280-
مقاومت319,99019,46017,97517,550-


آخرین اخبار خمحرکه

نمایش اخبار قدیمی‌تر