خمحرکه

نیرو محرکه‌

1401/05/22 06:56:34
پایانی:3,225
(0%)
آخرین:3,275
(1.55%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:4.65M
3,0323,418
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100,000
3,270
3,280
25,0002
12,000
3,265
3,295
20,0971
12,000
3,251
3,299
210,6431
8,494,932(96%)
326(99%)
حجمحقیقیتعداد
8,894,932(100%)
209(100%)
400,000(4%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 84,037,287 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.61سرانه فروش حقیقی: 137,254,333 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.63
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
12
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3961,3081,6362,139-
حمایت22,1392,0951,7452,639-
حمایت12,7072,6191,8542,9499,615
P3,4503,4063,4503,450-
مقاومت14,0183,9304,6953,9509,770
مقاومت24,7614,7174,8044,260-
مقاومت35,3295,2414,9134,761-


آخرین اخبار خمحرکه

نمایش اخبار قدیمی‌تر