خمحركه

نيرو محركه‌

1401/02/29 22:46:56
پایانی:4,456
(-1.43%)
آخرین:4,447
(-1.63%)

تعداد معاملات:1,305
حجم:17.85M
ارزش معاملات:79.55B
حجم مبنا:3.36M
4,2504,792
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,250
4,408
4,447
3,5531
13,000
4,407
4,449
5,0001
11,900
4,392
4,450
3,2002
20,064,490(91%)
692(100%)
حجمحقیقیتعداد
20,078,704(91%)
639(100%)
2,020,000(9%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,005,786(9%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 129,201,398 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.92سرانه فروش حقیقی: 140,016,752 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
9
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
4
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,2962,4202,7582,848-
حمایت22,8482,9102,8703,364-
حمایت13,6473,7712,9833,68313,189
P4,1994,2614,1994,199-
مقاومت14,9985,1225,9104,71513,448
مقاومت25,5505,6126,0235,034-
مقاومت36,3496,4736,1355,550-


آخرین اخبار خمحرکه

نمایش اخبار قدیمی‌تر