خمحرکه

نیرو محرکه‌

1402/09/15 10:44:27
پایانی:7,890
(-1.98%)
آخرین:7,880
(-2.11%)

تعداد معاملات:613
حجم:6.93M
ارزش معاملات:54.7B
حجم مبنا:2.29M
7,4908,610
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
7,890
7,900
26,2273
283,738
7,880
7,920
9,0941
11,119
7,860
7,930
3,0001
6,522,601(94%)
220(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,883,801(99%)
190(99%)
441,800(6%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
80,600(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 233,924,190 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 285,858,894 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.22
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,1701,6403,1255,670-
حمایت25,6705,4053,6207,939-
حمایت18,1107,5804,1159,34031,470
P11,61011,34511,61011,610-
مقاومت114,05013,52016,98413,87932,250
مقاومت217,55017,28517,47915,280-
مقاومت319,99019,46017,97517,550-


آخرین اخبار خمحرکه

نمایش اخبار قدیمی‌تر