ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

1401/04/04 15:08:36
پایانی:7,670
(-0.77%)
آخرین:7,520
(-2.71%)

تعداد معاملات:192
حجم:827,133
ارزش معاملات:6.26B
حجم مبنا:1.94M
7,2708,190
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1342
7,520
7,620
2161
34,111
7,500
7,660
1,0001
22,796
7,490
7,680
5911
827,133(100%)
74(100%)
حجمحقیقیتعداد
827,133(100%)
50(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 85,731,217 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.68سرانه فروش حقیقی: 126,882,202 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.48
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,1502,8103,6055,080-
حمایت25,0804,9103,8706,294-
حمایت16,3305,9904,1357,04522,560
P8,2608,0908,2608,260-
مقاومت19,5109,17011,0249,47423,280
مقاومت211,44011,27011,28910,225-
مقاومت312,69012,35011,55511,440-


آخرین اخبار ثباغ

نمایش اخبار قدیمی‌تر