ثباغ

شهر سازي و خانه سازي باغميشه

1401/05/21 12:40:37
پایانی:6,590
(4.6%)
آخرین:6,670
(5.87%)

تعداد معاملات:682
حجم:6.98M
ارزش معاملات:46.01B
حجم مبنا:2.27M
5,9306,670
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14317,539
6,670
6,780
3,0001
11,680
6,600
6,960
14,6301
17,000
6,370
7,190
14,3561
5,249,583(75%)
121(98%)
حجمحقیقیتعداد
6,334,583(91%)
307(100%)
1,735,000(25%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
650,000(9%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 285,907,041 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.10سرانه فروش حقیقی: 135,976,879 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.48
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,9162,9953,6074,063-
حمایت24,0634,1023,8114,999-
حمایت15,3665,4454,0155,57719,360
P6,5136,5526,5136,513-
مقاومت17,8167,8959,3247,44920,010
مقاومت28,9639,0029,5288,027-
مقاومت310,26610,3459,7328,963-


آخرین اخبار ثباغ

نمایش اخبار قدیمی‌تر