ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

1401/05/18 18:31:31
پایانی:2,475
(0.36%)
آخرین:2,458
(-0.32%)

تعداد معاملات:358
حجم:4.75M
ارزش معاملات:11.78B
حجم مبنا:6.34M
2,3192,613
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
155,000
2,456
2,458
10,8971
212,200
2,454
2,499
35,7473
115,000
2,451
2,500
20,0002
4,747,427(100%)
99(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,757,427(100%)
131(100%)
10,000(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 118,685,675 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.32سرانه فروش حقیقی: 89,882,685 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
9
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
4
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38207681,0571,451-
حمایت21,4511,4251,1541,893-
حمایت11,9771,9251,2502,1667,371
P2,6082,5822,6082,608-
مقاومت13,1343,0823,7573,0507,512
مقاومت23,7653,7393,8533,323-
مقاومت34,2914,2393,9503,765-


آخرین اخبار ونیرو

نمایش اخبار قدیمی‌تر