فافق

صنایع مس افق کرمان

1401/05/22 07:17:31
پایانی:3,472
(0%)
آخرین:3,497
(0.72%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.88M
3,3683,576
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
3,460
3,498
10,0001
219,677
3,454
3,499
50,0001
15,000
3,453
3,500
105,0002
1,144,539(65%)
64(94%)
حجمحقیقیتعداد
1,760,319(100%)
43(100%)
615,780(35%)
4(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 62,091,240 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.44سرانه فروش حقیقی: 142,135,524 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.29


آخرین اخبار فافق

نمایش اخبار قدیمی‌تر