غشهد

شهد ایران ‌

1401/05/22 01:21:45
پایانی:4,209
(-1.35%)
آخرین:4,222
(-1.05%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:3.55M
4,0544,480
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2105,898
4,221
4,225
11,5902
123,400
4,160
4,230
24,0002
11,925
4,155
4,273
2,9632
2,344,303(74%)
54(95%)
حجمحقیقیتعداد
3,062,745(97%)
53(98%)
817,381(26%)
3(5%)
حجمحقوقیتعداد
98,939(3%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 182,725,394 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 243,228,183 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,0861,8772,2683,076-
حمایت23,0762,9722,3983,673-
حمایت13,6493,4402,5284,04212,579
P4,6394,5354,6394,639-
مقاومت15,2125,0035,9155,23612,688
مقاومت26,2026,0986,0455,605-
مقاومت36,7756,5666,1756,202-


آخرین اخبار غشهد

نمایش اخبار قدیمی‌تر