غشهد

شهد ايران ‌

1401/04/09 15:44:15
پایانی:5,420
(-0.36%)
آخرین:5,360
(-1.47%)

تعداد معاملات:184
حجم:679,958
ارزش معاملات:3.65B
حجم مبنا:2.76M
5,1705,710
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
26,602
5,340
5,400
39,3341
29,655
5,330
5,450
143,7713
12,047
5,320
5,460
31,3191
369,649(54%)
44(92%)
حجمحقیقیتعداد
624,345(92%)
63(98%)
310,309(46%)
4(8%)
حجمحقوقیتعداد
55,613(8%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 45,534,035 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.85سرانه فروش حقیقی: 53,713,490 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,1963,0003,3704,133-
حمایت24,1334,0353,4934,698-
حمایت14,6764,4803,6165,04715,690
P5,6135,5155,6135,613-
مقاومت16,1565,9606,8236,17815,940
مقاومت27,0936,9956,9466,527-
مقاومت37,6367,4407,0707,093-


آخرین اخبار غشهد

نمایش اخبار قدیمی‌تر