غشهد

شهد ایران ‌

1402/09/15 11:02:01
پایانی:4,096
(-1.15%)
آخرین:4,076
(-1.64%)

تعداد معاملات:337
حجم:2.29M
ارزش معاملات:9.35B
حجم مبنا:3.45M
3,9374,351
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,700
4,075
4,076
76,2442
11,250
4,070
4,085
314,5842
24,666
4,059
4,090
20,9722
2,415,458(100%)
152(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,415,458(100%)
97(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 65,090,236 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 101,997,071 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4602,8803,8405,960-
حمایت25,9605,6704,1607,426-
حمایت17,3006,7204,4808,33325,900
P9,8009,5109,8009,800-
مقاومت111,14010,56012,79911,26626,240
مقاومت213,64013,35013,11912,173-
مقاومت314,98014,40013,44013,640-


آخرین اخبار غشهد

نمایش اخبار قدیمی‌تر