وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

1402/09/06 09:26:08
پایانی:19,920
(-1.53%)
آخرین:19,570
(-3.26%)

تعداد معاملات:99
حجم:189,548
ارزش معاملات:3.77B
حجم مبنا:800,000
18,82021,640
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1260
19,510
19,570
79,0181
221,500
19,500
19,880
6,1012
1265
19,430
19,910
2601
329,214(84%)
45(98%)
حجمحقیقیتعداد
393,538(100%)
25(100%)
64,324(16%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 145,732,064 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.46سرانه فروش حقیقی: 313,571,078 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3453-1,1702,3309,076-
حمایت29,0768,2653,49714,424-
حمایت114,45312,8304,66317,72859,490
P23,07622,26523,07623,076-
مقاومت128,45326,83034,99628,42460,810
مقاومت237,07636,26536,16231,728-
مقاومت342,45340,83037,33037,076-


آخرین اخبار وتوس

نمایش اخبار قدیمی‌تر