وتوس

توسعه‌شهري‌توس‌گستر

1401/07/15 21:30:30
پایانی:5,510
(-0.36%)
آخرین:5,350
(-3.25%)

تعداد معاملات:105
حجم:374,237
ارزش معاملات:2B
حجم مبنا:2.72M
5,1505,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
212,200
5,360
5,420
2,3751
28,478
5,310
5,430
24,3284
313,544
5,300
5,450
1,8652
374,237(100%)
40(100%)
حجمحقیقیتعداد
374,237(100%)
44(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 51,551,146 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.10سرانه فروش حقیقی: 46,864,678 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.91
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,2564,1754,4974,983-
حمایت24,9834,9424,6055,476-
حمایت15,5465,4654,7125,78018,310
P6,2736,2326,2736,273-
مقاومت16,8366,7557,5076,76618,840
مقاومت27,5637,5227,6147,070-
مقاومت38,1268,0457,7227,563-


آخرین اخبار وتوس

نمایش اخبار قدیمی‌تر