وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

1401/07/09 12:29:36
پایانی:5,670
(-0.7%)
آخرین:5,500
(-3.67%)

تعداد معاملات:155
حجم:666,276
ارزش معاملات:3.69B
حجم مبنا:2.62M
5,3206,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
213,600
5,490
5,590
14,2372
130,000
5,480
5,600
10,0012
428,185
5,450
5,610
25,1004
666,276(100%)
61(100%)
حجمحقیقیتعداد
666,276(100%)
55(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 61,930,900 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.90سرانه فروش حقیقی: 68,686,998 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.11
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,2564,1754,4974,983-
حمایت24,9834,9424,6055,476-
حمایت15,5465,4654,7125,78018,310
P6,2736,2326,2736,273-
مقاومت16,8366,7557,5076,76618,840
مقاومت27,5637,5227,6147,070-
مقاومت38,1268,0457,7227,563-


آخرین اخبار وتوس

نمایش اخبار قدیمی‌تر